KADIN HAKLARI VE CİNSİYET EŞİTLİĞİ POLİTİKASI

KADIN HAKLARI VE CİNSİYET EŞİTLİĞİ  POLİTİKASI

MODERNITY HOTEL olarak cinsiyet eşitliğine önem veririz.

 • Cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız.
 • Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızda destekler, eşit fırsatlar sunarız.
 • Cinsiyet ayrımı yapmadan «eşit işe eşit ücret» politikası ile hareket ederiz.
 • Eşitlik ilkesi gözetilerek görev dağılımı yaparız.
 • Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli ortamı sağlarız.
 • Eğitim politikaları oluşturur, kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek oluruz.
 • İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortamı ve uygulamalarını oluştururuz.
 • Kadınların şirket yönetiminde olmaları için destek verir, eşit fırsatlar sunarız.
 • Kadınların hiçbir şekilde istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira vb. durumlara maruz kalmasına müsaade etmeyiz. Dünyaya ve kurumumuza kattıkları değerin daima farkında olur ve varlıklarını destekleriz.
 • Savunmasız gruplar; çocukların, yaşlıların, psikiyatrik hastaların, engelli bireylerin, azınlık grupların ve mültecilerin bu kategoride yer aldıkları söylenebilir.
 • Ayrımcılık Bir kişinin cinsiyeti, ırkı, ten rengi, dini ya da inancı, siyasi görüşü, cinsel yönelimi, yaşı, engelli olması ya da milli, sosyal ya da etnik kökeni sebebi ile başkalarından daha kötü muamele görmesini beraberinde getiren, haksız davranışlardır.
 • Bu konularda endişeleri veya şikâyetleri olan çalışanlar, şikâyetlerini dilek/şikâyet kutularına bırakabilecekleri gibi İnsan Kaynakları birimi ile de direkt görüşebilirler