ÇEVRE KORUMA VE ATIK YÖNETİMİ POLİTİKASI

MODERNITY HOTEL olarak çevreyi korur, çevrenin kirlenmesini önler, çevreye olan olumsuz etkilerimizi azaltarak korunmasına önem veririz.

 Bunun için;

 • Yasal düzenlemelere uyum sağlar çevre etkimizi azaltmaya çalışırız.
 • Atıklarımızı kaynağına, gruplarına ve tehlike sınıflarına göre etkin şekilde ayırmaya özen gösteririz.
 • Tehlikeli maddeler ve kimyasalların yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerektiği kadar kullanılmasının hem çevreye olan negatif etkileri hem de atık miktarını azaltacağını biliriz,
 • İşletmemizde aldığımız malzemelerde “geri dönüşüm” ve “çevre dostu” etiketi olanları tercih ederek doğayı korumaya katkıda bulunuruz. Yeniden kullanım fırsatları yaratmaya çalışırız,
 • Kâğıt, peçete, tuvalet kâğıdı, ambalaj gibi tek kullanımlık malzemeleri gerektiği kadar kullanıp doğaya daha az atık bırakmaya özen gösteririz,
 • Atıkları doğru şekilde, özelliklerine göre ayrı alanlarda depolar, yasal depolama süre sınırlarını aşmadan lisanslı/yetkili firmalara teslim ederek, kayıtlarını muhafaza ederiz,
 • Su, enerji ve tüm doğal kaynakları tasarruflu kullanmaya çalışırız. Bu hassasiyetimizi çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ile paylaşırız.
 • Tasarruflu su kullanımı: Muslukların açık bırakılmaması, duş süresinin kısaltılması, çamaşır ve bulaşık makinelerinin tam olarak doldurulması gibi basit önlemlerle su tüketimini önemli ölçüde azaltmak
 • Su tasarruflu cihazların kullanılması: Enerji tasarruflu cihazlar gibi su tasarruflu cihazlar, su tüketimini azaltmaya yardımcı sistemler kullanmak
 • Suyun yeniden kullanımı: Yağmur suyu toplanması ve gri suların yeniden kullanımı gibi yöntemler, su tüketimini azaltmaya yardımcı olacak önlemler almak
 • Suyun kirlenmesini önleme: Su kirliliği, su kaynaklarının verimli kullanımını engeller. Su kirliliğini önlemek için, atık su arıtma tesislerinin geliştirilmesi ve atık suların çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi gibi önlemler almak
 • Çevre yönetimi konusundaki performansımızı ölçer, bu verileri hedefler ile izler ve performansımızı geliştirmeye çalışırız.
 • Çalışanlarımızı çevre konusunda eğitmeyi ve duyarlılıklarını artırmayı amaçlarız.

Sıfır Atık Yönetimi ve diğer uymakla yükümlü olduğumuz tüm sistemleri sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.